Schär | glutenfree Products - Rastemo skupaj

Rastemo skupaj

Svet izdelkov Razno

Rastemo skupaj

Trajnostno kmetijstvo je srce podjetja Schär. Spodbujanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje najkakovostnejših izdelkov na najboljši možni način pomenita boljšo prihodnost za naše ljudi, naše skupnosti in naš planet.

Biotska raznovrstnost in trajnostno kmetovanje

Zaščita in spodbujanje manjših pridelkov in biotske raznovrstnosti.

Zavezani smo k ohranjanju biotske raznovrstnosti:

  • s spodbujanjem manjših poljščin, kot so ajda, sirek ali proso.
  • s spodbujanjem trajnostnih kmetijskih praks,
  • z doseganjem dobavne verige brez krčenja gozdov,
  • z uporabo izključno jajc proste talne reje

Trajnostna embalaža

Zagotavljanje zdrave in varne hrane ob hkratnem zmanjševanju količine odpadkov.

Zavezani smo k zmanjševanju našega okoljskega odtisa:

  • z zagotavljanjem, da bo vsa embalaža 100-odstotno primerna za recikliranje, reciklirana ali primerna za kompostiranje,
  • z zmanjšanjem količine embalažnih materialov,
  • s prehodom s plastike na papir.

Odtis CO2

Pospeševanje svetovnega prehoda na trajnostno energijo.

Zavezani smo k zmanjševanju emisij:

  • s prehodom na fotovoltaične in sončne vire,
  • s sodelovanjem z okolju prijaznimi logističnimi partnerji.